TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 18/10/2019

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1105

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1105 với mục tiêu 1,1140 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1105, có thể tới 1,1085 & 1,1065.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

GBP/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm xoay: 1,2890

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2890 với mục tiêu 1,2800 & 1,2755.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2890, có thể tới 1,2930 & 1,2990.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 108,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,70 với mục tiêu 108,45 & 108,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,70, có thể tới 108,85 & 108,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,6810

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,6810 với mục tiêu 0,6850 & 0,6870.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,6810, có thể tới 0,6790 & 0,6775.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

Gold spot trong ngày: mục tiêu là tỷ giá 1500,00.

Điểm xoay: 1488,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1488,00 với mục tiêu 1497,00 & 1500,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1488,00, có thể tới 1484,00 & 1481,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

 

Crude Oil (WTI) (X9) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 53,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,60 với mục tiêu 54,15 & 54,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,60, có thể tới 53,30 & 52,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời