Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn Tiếp tục duy trì lệnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn Tiếp tục duy trì lệnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn Biên độ: 1522  – 1562... Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 10/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 09/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn Xu hướng phiên Á đã bị sl... Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 09/01/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »