Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 05/12/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 05/12/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên  Biên độ: 1462 – 1496 Mức kháng cự:... Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 04/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 03/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 02/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 02/12/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Triển vọng giá dầu, vàng tuần 2 – 6/12/2019

Trong suốt nhiều tuần qua, OPEC bày tỏ hy vọng duy trì thỏa thuận hạn chế sản lượng với các đồng minh, trong đó có Nga, tới tháng 6/2020 để giá dầu... Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/11/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 29/11/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »