Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1246 – 1250 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1246 – 1250 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1248 – 1255- 1259 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1248 – 1255- 1259 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1248 – 1255- 1259 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1248 – 1255- 1259 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1248 – 1255- 1259 –1268   . Mức hỗ trợ ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1.264  – 1.268 – 1274   . Mức hỗ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/7/2018

Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR tiếp tục đẩy mạnh bán vàng phiên thứ 4 liên tiếp kể từ đầu tháng 7 tới nay. Lượng vàng mà quỹ này nắm... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/7/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/7/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá Mức kháng cự  1.264  – 1.268 – 1274   . Mức hỗ... Read more »